Ponidzie, Twoje miejsce wypoczynku

Ponidzie położone jest w centralnej części Niecki Nidziańskiej, w dolnym i środkowym biegu rzeki Nidy. Region słynie z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, a także ze źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Znajdują się tutaj także oryginalne zabytki oraz punkty widokowe. Wśród zlokalizowanych na Ponidziu miejscowości największe walory krajoznawcze posiadają: Busko-Zdrój, Pińczów, Wiślica, Jędrzejów i Nowy Korczyn.

Niewątpliwym atutem Ponidzia są położone na jego obszarze trzy parki krajobrazowe: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski. Ich zadaniem jest ochrona bezcennych osobliwości przyrody, także w formie rezerwatowej i pomnikowej. Dzięki temu udaje się zachować naturalne zbiorowiska roślinne oraz różnorodność biologiczną. Parki obejmują ponadto tereny o atrakcyjnym krajobrazie kulturowym, będącym spuścizną po bogatej przeszłości historycznej, w tym zabytki architektury i tradycje ludowe. Z Ponidziem związana jest twórczość Adolfa Dygasińskiego i Wojciecha Bellona, którego piosenka "Nuta z Ponidzia", wykonywana przez zespół Wolna Grupa Bukowina, uznawana jest za nieformalny hymn tej krainy.

Kozubowski Park Krajobrazowy
Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszarami leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami.

Nadnidziański Park Krajobrazowy 
Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego.

Szaniecki Park Krajobrazowy
Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Park ten chroni enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij