Pińczów

Pińczów - 13 km od hotelu. Miasto od zawsze położone na zbiegu kontrastów. Odgrodzone od południa rzeką Nidą a od północy Garbem Pińczowskim, rozciąga się tworząc niezwykły, dolinny krajobraz. Bogata historia obecności ruchów religijnych (Katolików, Arian, Żydów) odcisnęła swój ślad w zachowanych tu po dziś dzień interesujących zabytkach. 

Kaplica św. Anny położona na malowniczym wzgórzu  Kaplicę wzniesiono północ od miasta na wyniosłym wzgórzu przeciwległym zamkowemu. Jest ona wytworem warsztatu Santi Gucciego, który najprawdopodobniej był autorem ogólnego projektu kaplicy lub miał wpływa na jego sporządzenie. Kaplica jest budowlą pamiątkowo- kultową, wystawioną w 1600 r. staraniem Zygmunta Myszkowskiego przy pomocy członków miejscowego Bractwa św. Anny. Kult tej świętej musiano w Pińczowie uprawiać od dawna, o czym może świadczyć zachowana w kościele parafialnym jej późnogotycka figura.    

Aeroklub Regionalny w Pińczowie
Położony nad zalewem czynny tylko w okresie letnim. Prowadzi szkolenia na paralotniach, motolotniach, za holem. Turyści mogą odbywać loty rekreacyjne.

Stadnina Koni w Michałowie (19 km od hotelu)
Stadnina Koni Michałów hoduje konie czystej krwi arabskiej od ponad 50 lat. To największa w Polsce, jedna z większych w Europie, a może i na świecie stadnina koni tej rasy. Od lat utrzymuje stado prawie 400 koni czystej krwi, w tym samych klaczy matek ponad 100. Obecnie jest spółką Agencji Nieruchomości Rolnych.Oprócz arabów stadnina posiada grupę koni małopolskich o bardzo rzadkiej maści tarantowatej oraz kilkanaście kuców szetlandzkich.

Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych (19 km od hotelu)
"Ogród na rozstajach" to trójpoziomowy prywatny ogród udostępniony do zwiedzania. Na powierzchni 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca są oczka wodne z bogatą kolekcją nenufarów, zaś panoramę ogrodu można oglądać ze specjalnych punktów widokowych. Dodatkową ciekawostką jest liczne ptactwo m.in. bocian czarny, białe oraz kolorowe pawie, czarne i białe łabędzie, a także wiele odmian kaczek, gęsi, papug i bażantów."

Pałac Wielopolskich
Został on założony w ostatniej ćwierci XVIII w. przez Franciszka Wielopolskiego, marszałka nadwornego koronnego, u podnóża Góry Zamkowej przy północno-wschodnim narożu renesansowego ogrodu Myszkowskich. Zespół składa się z pałacu, parku i prostokątnego podwórza (z trzech otaczających go dawniej budynków gospodarczych dwa zostały zniszczone przez współczesną zabudowę).   

Synagoga Stara   
Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. W latach 1939-1944 uszkodzone zostały mury, zadaszenie, zrabowano przedmioty kultowe, odpadł od ściany Aron Hakodesz (ołtarz na rodały). Synagoga wzniesiona na przełomie XVI i XVII w., w stylu renesansowym, na planie prostokąta. W południowej części znajduje się sala główna. Na jej sklepieniu zachowały się fragmenty stiukowej dekoracji i ... malowideł.

Renesansowy dom na Mirowie nazywany drukarnią ariańską
Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal.Wzniesiono go w południowo-wschodnim narożniku rynku mirowskiego na przełomie XVI/XVII w. Po zniszczeniach obu wojen odnowiono w 1948 r. Jest to parterowy budynek (wzniesiony na sklepionych piwnicach) z elewacją pokrytą dekoracyjną rustyką, czyli ułożonymi na przemian ciosami kwadratowymi i prostokątnymi. Nad łukiem portalu bramy wjezdnej jest sentencja łacińska: BENEDIC DOMINE DOMUM ISTAM ET OMNESHABITANTES IN EA. Okna w obramieniach z gzymsami także posiadają łacińskie dewizy.  

Muzeum Regionalne w Pińćzowie
Obecnie muzeum zajmuje część zachodniego, północnego oraz wschodniego skrzydła parteru z zejściem do gotyckich piwnic pierwotnego klasztoru Paulinów.
Zbiory muzeum pochodzą z Ponidzia i dokumentują tradycje, historię i kulturę regionu od czasów najdawniejszych po współczesne. 

Kościół parafialny i dawny klasztor paulinów
Pierwotnie kościół parafialny znajdował się w Wierciszowie (obecnie dzielnica Pińczowa), pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1326 r. W początkach lat trzydziestych XV w. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zbudował murowany kościół parafialny w Pińczowie i wówczas kościół w Wierciszowie utracił dawne prawa parafialne. W 1449 r. erygowano w Pińczowie klasztor paulinów i kościół w Wierciszowie wraz z pińczowskim kościołem parafialnym wcielono do nowo powstałego klasztoru.   
 

Zespół klasztorny oo. franciszkanów reformatów na Mirowie oraz Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Kościół i klasztor reformatów został ufundowany w 1578 roku przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego z przeznaczeniem na kolegiatę. Jednak budowę zaczęto długo po śmierci biskupa. W 1605 r. Zygmunt Myszkowski sprowadził z Rzymu zreformowany Zakon Franciszkanów Obserwatorów, zwanych w Polsce reformatami, zmieniając tym samym założenia biskupa.   

Rezerwat Grabowiec (8 km od hotelu)
Rezerwat przyrody Grabowiec – florystyczny rezerwat przyrody na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.
Przedmiot ochrony: kompleks drzewostanu dębowo-grabowego na wzgórzu gipsowym ze zjawiskami krasowymi. Jedyne w Polsce stanowisko dyptama jesionolistnego.

Rezerwat Krzyżanowice (9 km od hotelu)
Stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim. Przedmiot ochrony: roślinność stepowa oraz fauna zwierząt niższych nie spotykanych nigdzie w Polsce a także interesujące zjawiska krasowe.

Kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych (18 km od hotelu)
Późnobarokowy kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej – wzniesiony w latach 1716-1720, prawdopodobnie według projektu Kacpra Bażanki, ufundowany przez Michała Kępskiego, podczaszego bracławskiego, przebudowany z latach 30. XIX w. Na fasadzie głównej kościoła umieszczone są rzeźby, Chrystusa na szczycie, a poniżej św. Jana Kantego, św. Floriana, św. Wojciecha i św. Stanisława. Wnętrze świątyni trójnawowe z transeptem, nawa posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Na ołtarzu głównym znajduje się, pochodzący z I poł. XVII w., uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej Młodzawskiej.   

Kościół św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej (16 km od hotelu)
Zagość stanowiła pierwszą siedzibę joannitów w Polsce. Sprowadził ich tutaj Henryk Sandomierski, najprawdopodobniej pomiędzy swą wyprawą do Ziemi świętej, która miała miejsce w latach 1154-1155, a tragiczną w skutkach krucjatą przeciwko Prusom w 1166 r. Obecny wygląd kościół otrzymał w czasach Kazimierza Wielkiego, ok. 1353 r. – nadano mu wówczas formę gotycką, przedłużono zarówno nawę, jak i prezbiterium, postawiono zakrystię, podniesiono strop w nawie, podwyższono okna.    

Kościół Trójcy Świętej w Działoszycach
Budowę kościoła w Działoszycach rozpoczęto w 1220 r. z fundacji biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Konsekracji owego kościoła p.w. Świętego Floriana dokonał ów biskup w 1222 r. Powstały wówczas kościół był murowany, o typowym gotyckim układzie. Pierwotną bryłę kościoła stanowiła podłużna nawa z 6 oknami wraz ze znajdującym się od wschodu prezbiterium posiadającym okien 3. Świątynia ta nie posiadała zakrystii, ani żadnych kaplic bocznych, sklepienie natomiast zastąpiono drewnianym sufitem. Ściany były podtrzymywane przez 12 skarp i zwieńczone od góry przez ostry dach sięgający wysokości ok. 20 łokci. Natomiast jedyne wejście znajdowało się od strony zachodniej. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij