Turnusy Rehabilitacyjne z Dofinansowaniem PFRON

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać,  że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek posiadający odpowiednie uprawnienia.

Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness posiada wpis do rejestru OD/26/0002/15 ważny do dnia 6 maja 2018 r.

Rodzaje schorzeń leczonych w hotelu i refundowanych z PFRON:

 • schorzenia układu krążenia 
 • schorzenia dermatologiczne (ze szczególnym uwzględnieniem łuszczycy)
 • schorzenia onkologiczne ( osoby po mastektomii)
 • Choroby przemiany materii, w tym otyłość
 • schorzenia gastrologiczne
 • padaczka
 • choroba psychiczna
 • upośledzenie umysłowe 

Osoby niepełnosprawne dotknięte powyższymi chorobami mogą skorzystać z następujących turnusów rehabilitacyjnych:

 • usprawniająco - rekreacyjne
 • rekreacyjno - sportowe i sportowe /tenis ziemny, piłka nożna, halowa, siatkówka, koszykówka, pływanie, jazda na rowerze/
 • psychoterapeutyczne

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON

Hotel**** Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju

zaprasza na

Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON

Turnus rehabilitacyjny obejmuje:

 • Nocleg w komfortowym pokoju jedno lub dwuosobowym z łazienką
 • 40 zabiegów podczas turnusu obejmujących:

13 zabiegów podstawowych z naturalnych surowców uzdrowiskowych

10 masaży klasycznych 15min.

17 zabiegów z zakresu: fizykoterapii ( z wyłączeniem kriosauny), kinezyterapii ( gimnastyka indywidualna, zbiorowa, gimnastyka w basenie).

 • Zabiegi ordynowane przez lekarza podczas wizyty lekarskiej rozpoczynającej turnus.
 • Całodzienne wyżywienie ( śniadania w formie bufetu, lunch oraz kolacje serwowane)
 • Basen z jacuzzi (czynny codziennie do 24.00)
 • Sauny ( fińska i IR czynne codziennie do 23.30)
 • WiFi na terenie hotelu
 • Parking

Dostępne terminy:

13.06-26.06.2016 / 27.06-10.07.2016 / 11.07-24.07.2016 / 

25.07-07.08.2016 / 08.08-21.08.2016 / 22.08-04.09.2016

Cena Pakietu z dofinansowaniem:

dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania 245 PLN / doba; 3185 PLN / turnus 14 dni

dla 2 osób w pokoju dwuosobowym 460 PLN / doba; 5980 PLN/ turnus 14 dni dla 2 osób

dla 2 osób w pokoju dwuosobowym ( pobyt z opiekunem, jedna osoba korzysta z zabiegów)  380 PLN / doba; 4940 PLN turnus 14 dni 

Dodatkowe informacje: 

- doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o 12.00
- pobyt rozpoczyna się kolacją w poniedziałek, a kończy obiadem w niedzielę
- opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pakietu i wynosi 3,30 zł/ doba/ osoba
- wyposażenie pokoju: zestaw herbaciany, szlafroki ( wymiana 2 x w tyg.), ręczniki ( wymiana codziennie), suszarka, szampon oraz żel pod prysznic.
- Prosimy o zabieranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej, która pomoże w przygotowaniu odpowiedniego procesu leczenia. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu?

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem PFRON, jeśli:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, 
 • w danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie otrzymała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nie będzie pełnić funkcji członka kadry , ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • turnus rehabilitacyjny zostanie zorganizowany w obiekcie wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonym przez wojewodę (ośrodek nie musi być wpisany do rejestru jeżeli turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej),
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż  3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu. Wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne PFRON?

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON są dostępne dla osób niepełnosprawnych, spełniających następujące warunki:

 • lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • spełni kryterium dochodowe,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Dla kogo dofinansowanie pobytu opiekuna? 

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem:

 1. lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;        
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat 
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jak wygląda kryterium dochodowe?

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON są dostępne dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W przypadku przekroczenia tych limitów, poziom dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, wówczas dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

Ile wynoszą kwoty dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez wzglądu na stopień niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Dokonanie rezerwacji

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, zainteresowana osoba wybiera termin turnusu poprzez telefoniczny kontakt z Hotelem oraz dokonuje rezerwacji miejsca. Osoba potrzebująca rehabilitacji samodzielnie wyszukuje odpowiedni dla siebie turnus rehabilitacyjny. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku turnusów dofinansowanych przez PFRON, profil leczenia oraz miejsce muszą być zgodne z zaleceniami lekarza, a turnus musi się odbywać w ośrodku posiadającym wpis do odpowiedniego rejestru.

Następnie należy dosłać dokumenty potwierdzające dofinansowanie oraz dokonać przedpłaty w wysokości 30 % w terminie do 7 dni od dnia założenia rezerwacji.

Osoba niepełnosprawna po przyjeździe do Hotelu dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną za turnus a dopłatą ze środków PFRON z uwzględnieniem wcześniej przekazanej przedpłaty.

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury potwierdzającej opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Po otrzymaniu dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego należy niezwłocznie przesłać do Hotelu Słoneczny Zdrój następujące dokumenty:

 • kserokopię "Orzeczenia o niepełnosprawności”,
 • kserokopię wypełnionego przez lekarza "Wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”,
 • wypełniony i podpisany druk: "Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego”,
 • oryginał druku "Informacji o wysokości przyznanego dofinansowania”.

Dokumenty, które należy zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny:

 • wypełniona „Informacja o stanie zdrowia” i ”Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny"
 • stale przyjmowane leki;
 • dowód tożsamości;
 • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku zainteresowania turnusem rehabilitacyjnym z dofinansowaniem PFRON prosimy o kontakt: tel. +48 41 310 10 99 lub e-mail: booking@slonecznyzdroj.pl

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij